Ebussuud Efendi Kimdir?

Şeyhülislâm Mehmet Ebussuûd Efendi (1490 - 1574)

Şeyhülislâm Ebusuûd Efendi
(İskilip 30.12.1490 – İstanbul 22.08.1574)

“İkinci Ebu Hanife” namıyla anılan büyük alim, hukukçu ve tefsirci.

Dİvan-ı Hûmayun’da Sadrazam Sokullu’ya rağmen Kıbrıs Seferi için padişahı ve vezirleri ikna edecek kadar büyük bir devlet adamı.

Muhteşem Süleyman‘ı “Kanunî” sıfatıyla tarihe mâl edecek kadar büyük bir hukukçu.

Hiçbir Osmanlı şeyhülislâmı fetvalarıyla onun kadar ünlenmemiştir. Süleymaniye Camii‘nin temel atma merasiminde padişah ilk harcı ona koydurmuştur. Kanunî’nin çok yakın ve samimi dostu olmuş, cenaze namazını da o kıldırmıştır.

Bu muhteşem tefsirini Kanunî nâmına yazmıştır ve ilk cildini oğluyla saraya gönderince Kanunî tarafından kapıda hürmetle karşılanmıştır.

 

Diğer Bağlantılar:

İslam Dönemi Hukukçularından Ebussuud Efendi

Ebussuud Efendi ve Hakkında Yazılanlar

Mehmet Ebussuud Efendi Kimdir?

Goethe’den Ebussuud Efendi’ye Teşekkür

“Frenklerin Fodullukları Boldur.”

Radikal ve Ebussuud Efendi

Category Archives

Monthly Archives